De meeste wegmarkeringen spreken voor zich

Natuurlijk moeten we officieel alle wegmarkering weten als we in het bezit zijn van een rijbewijs. De praktijk leert ons echter: de theorie is voor een groot deel weggezakt omdat bepaalde kennis toch nooit gebruiken of nodig hebben. We onthouden daarom vaak alleen de dingen die wel dagelijks in het verkeer tegenkomen. De doorgetrokken streep of de onderbroken stippellijn spreken zodoende wel tot de verbeelding, maar natuurlijk zijn er ook wegmarkeringen die we minder aantreffen op de weg. Neem bijvoorbeeld die groene streep op het wegdek: waar staat deze nou eigenlijk voor?

 

Verschillende soorten lijnen op de weg

Je zult de groene streep op het wegdek niet zo vaak aantreffen, maar als je hem ziet, dan zul je hem vaak aantreffen te midden van twee onderbroken strepen. Elke chauffeur weet – als het goed is – dat deze onderbroken streep in de basis gepasseerd mogen worden, terwijl een doorgetrokken streep dit niet toelaat. Deze twee soorten lijnen kunnen echter ook naast elkaar voorkomen: de lijn die zich aan jouw zijde van de weg bevindt is dan leidend. Als dat de onderbroken streep is, mag je deze passeren. Als dat de doorgetrokken streep is, dan mag dat weer niet. Maar hoe zit dat dan in het geval van de onderbroken streep in combinatie met de groene streep op de weg?

Wat houdt die groene streep in?

De groene streep te midden van twee onderbroken strepen: wat betekent het nou? De dubbele onderbroken streep dient nog steeds om aan te geven dat deze gepasseerd mag worden, dus inhalen is toegestaan. De groene streep in het midden geeft aan dat de maximumsnelheid op deze weg 100 kilometer per uur is. De groene streep heeft in dit geval dus slechts een ondersteunende rol en wijst je erop dat je niet te hard mag rijden. Zonder de aanwezigheid van de groene streep zou je namelijk maar 80 kilometer per uur mogen rijden (we horen je hersens kraken, maar dit hoor je inderdaad ook te weten). De groene streep kan ook voorkomen in combinatie met een doorgetrokken streep: in dit geval betekent het dat je niet mag inhalen en slechts 100 kilometer per uur mag rijden.

Bron: Nieuwspauze