Internationale vrouwendag: 8 maart

Internationale Vrouwendag is ontstaan om de prestaties van vrouwen te vieren, bewustzijn te creëren over discriminatie en te pleiten voor gendergelijkheid. Het is een dag waarop de focus ligt op het erkennen van de strijd en prestaties van vrouwen door de geschiedenis heen. Het doel is om een wereld te creëren waarin vrouwen dezelfde kansen en rechten hebben als mannen.

In vergelijking hiermee lijkt het idee van een Internationale Mannendag misschien overbodig. Mannen hebben historisch gezien meer macht en privileges gehad in de samenleving. Ze hebben minder vaak te maken gehad met discriminatie op basis van hun geslacht en hebben doorgaans meer economische en politieke invloed gehad. Daarom wordt de noodzaak om de prestaties en strijd van mannen te erkennen minder dringend geacht.

Mannen komen op voor een Internationale Mannendag

Toch is er een groeiende erkenning dat mannen ook hun eigen strijd hebben, zij het op andere terreinen. Mannen kunnen te maken krijgen met genderstereotypen die hen beperken in hun emotionele expressie, bijvoorbeeld door de verwachting dat ze sterk en onkwetsbaar moeten zijn. Ze kunnen ook worden belemmerd door maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot hun rol als kostwinner of als verzorger.

Laten we vooropstellen: een Internationale Mannendag is er écht niet omdat mannen meer aandacht willen. Het idee van een Internationale Mannendag zou kunnen dienen als een platform om deze kwesties aan te pakken en bewustwording te creëren over de diverse en verschillende ervaringen van mannen. Het zou een gelegenheid kunnen zijn om te praten over mannelijke gezondheid, emotioneel welzijn, vaderschap en andere onderwerpen die vaak over het hoofd worden gezien.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het bestaan van een Internationale Mannendag niet de aandacht moet afleiden van de strijd voor gendergelijkheid en de erkenning van de achtergestelde positie van vrouwen in veel delen van de wereld. Het zou eerder moeten worden gezien als een aanvulling op Internationale Vrouwendag, een kans om te streven naar een samenleving waarin zowel mannen als vrouwen gelijke kansen hebben en vrij zijn van genderstereotypen en discriminatie.