Stijging minimumloon op 1 juli 2024

De vooruitzichten zijn goed, maar op die stijging moet dus nog een aantal weken gewacht worden. Na 1 juli zullen vooral de werknemers die veel uren draaien profiteren van de loonsverhoging. Voor mensen die 40 uur per week werken zal de netto stijging ruim 2% zijn, terwijl de toename van mensen met een 36-urige werkweek nog geen 1,9% bedraagt. Dit verschil komt doordat er tegenwoordig gekeken wordt naar bruto minimumuurloon en niet het fulltime minimumsalaris.

 

Aanzienlijke verhoging onderaan de streep

Het bruto minimumuurloon zal vanaf komende zomer met ruim 3% stijgen. Momenteel gaat het om een bedrag van 13,27 euro en na 1 juli zal dat 13,68 euro zijn. Althans, dat zijn de bedragen zoals ze gelden voor werknemers die ouder zijn dan 21 jaar. Even leek het er zelfs op dat dit uurloon nóg meer zou toenemen, maar dit voorstel werd in de Eerste Kamer al afgewezen.

Bruto houden werknemers van 21+ na juli, ieder jaar zo’n 30.730,75 euro over. Daar is een vakantietoeslag al in meegerekend. Om het belastbaar inkomen uit te rekenen, moeten er eventuele aftrekposten van het bedrag worden afgehaald. Denk bij aftrekposten aan bijvoorbeeld: uitgaven voor specifieke zorgkosten of giften. Vervolgens blijft het belastbaar inkomen over. Bij een belastbaar inkomen tot 67.000 euro bedraagt de belasting over het gehele bedrag 24,5%. Dat is schijf 1 en uiteraard de schijf waar iemand met enkel een minimuminkomen in terechtkomt. Als we die belasting eraf rekenen, blijft er een netto bedrag over van zo’n 23.201,72 euro. Dat is dus het bedrag dat onderaan de streep overblijft. Op dit moment is dat bedrag slechts 22.506,35 euro. Na de verhoging houden werknemers met een minimumloon dus 695,37 euro netto meer over. Dat is toch lekker meegenomen?

Stijging per leeftijdscategorie

Voor personen onder de 21 jaar ligt dat echter wat anders. Op je 20e gaat het uurloon met 33 cent omhoog. Voor 19-jarige is dat 25 cent en voor werknemers van 18 jaar gaat het om een toename van 21 cent per uur. Helemaal onderaan de tabel staat het bruto minimumuurloon van werknemers in de leeftijdscategorie van 15 jaar. Zij gaan er ieder gewerkt uur met slechts 12 eurocent op vooruit. Hoe jonger je bent, hoe lager de verhoging dus zal zijn.