Het onderzoek

In tegenstelling tot de vrouw, vinden mannen vrouwen juist aantrekkelijker wanneer zij regelmatig lachen en vinden mannen vrouwen minder aantrekkelijk wanneer zij teveel zelfvertrouwen en trots uitstralen. Dit is gebleken uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Emotion, dat werd gehouden onder 1.084 heteroseksuele mannen en vrouwen.

Uit eerdere psychologisch onderzoek was gebleken dat vrouwen aantrekkelijker werden bevonden naarmate zij meer lachten. Volgens de onderzoekers is dit echter het eerste onderzoek waaruit blijkt dat mannen minder aantrekkelijk worden gevonden wanneer ze veel lachen. Volgens de onderzoekers is dit te wijten aan het feit dat vrouwen vinden dat deze mannen feministisch overkomen en minder dominant zijn.

‘Eerste indruk’

Beall zegt dat er tijdens het onderzoek is gekeken naar de eerste indruk die een vrouw had bij het zien van een foto waarop een man met een bepaalde emotie te zien was. Hierbij is er niet gevraagd of de mannen (potentiële) partners zouden kunnen worden. Dit hebben Tracy en Beall express gedaan, omdat zij echt de eerste indruk van de vrouw wilden zien.

Foto via

Het onderzoek werd in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase lieten de onderzoekers aan ongeveer 100 deelnemers foto’s zien van man die vier verschillende poses aannam: Gelukkig, trots, beschamend en neutraal. Hierbij werd er aan de deelnemers gevraagd om de aantrekkelijkheid van een persoon te beoordelen op een schaal van 1-9, waarbij 9 het meest aantrekkelijk was. In de tweede fase moesten de deelnemers kijken naar online foto’s van mannen waarbij dezelfde criteria gold.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen, mannen die trots uitstralen het meest aantrekkelijk vinden. Gelukkige mannen doen het daarentegen minder goed bij de vrouwen. Echter zit er ook een verschil in de beoordeling van de vrouwen. Jonge vrouwen vinden gelukkig uitziende mannen het minst aantrekkelijk. Oudere vrouwen vinden mannen die geluk uitstralen of zich schamen even aantrekkelijk en vinden mannen met een neutrale uitstraling het minst aantrekkelijk.

Best apart, toch? Indien jij gelukkig bent en veel lacht hoef je jezelf geen zorgen te maken, want aan het eind van de rit ben jij (als Good Guy) een betere levenspartner.