Aantal bedpartners

Wanneer mannen het hierover hebben in hun vriendengroep, dan zit er normaliter geen rem op. Een recente studie, gepubliceerd in The Journal of Sex Research, heeft zelfs aangetoond waarom mannen meer geneigd zijn hun aantal seksuele partners te overdrijven dan vrouwen. Wetenschappers van de Universiteit van Glasgow analyseerden de reacties van meer dan 15 duizend mannen en vrouwen in het derde National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. Dit onderzoek had het doel om beter te begrijpen waarom mannen gemiddeld altijd meer partners rapporteren ten opzichte van het vrouwelijk geslacht. In het onderzoek gaven mannen aan dat zij gemiddeld 14,14 seksuele partners gehad hebben, tegenover een gemiddelde van 7,12 bij vrouwen.

Aantal bedpartners MAN MAN

Waarom liegen?

De eerste reden voor dit verschil was dat er ook mannen waren die extreem hoge aantallen aangaven, de hoogste was zelfs 110! Bij vrouwen kwamen deze ongewone aantallen veel minder vaak voor. Wanneer deze hoge aantallen werden overgeslagen, dan kwamen de gemiddeldes al veel dichter bij elkaar te liggen. Dit verschil werd nog kleiner toen de onderzoekers beseften dat mannen vaker een schatting gaven dan het daadwerkelijke aantal.  Vrouwen daarentegen gingen echt research doen naar het aantal bedpartners, wat een realistischer beeld gaf. De laatste verklaring betreft een cultureel aspect. Aangezien de vrouwen in dit onderzoek over het algemeen conservatiever zijn over hun seksuele houding dan mannen, rondden zij het geschatte aantal vaker naar beneden dan mannen. Deze houdingen werden getest door vragen als “zijn one-night-stands fout?”. Hierop antwoordde 9% van de mannen ja, tegenover 18% van de vrouwen). Hetzelfde verschil werd waargenomen op de vraag of buitenechtelijke relaties altijd verkeerd zijn.