Is het knakken van de vingers schadelijk?

Je hebt vast wel eens gehoord dat het regelmatig kraken  van je knokkels kan lijden tot artrose. Maar is dit eigenlijk wel waar? We vallen maar meteen met de deur in huis: het knakken van je knokkels is relatief onschuldig zolang je geen pijn voelt.

 

Waar komt het geluid vandaan bij het kraken van de knokkels?

In de hand zitten gewrichten, deze gewrichten hebben gewrichtsholtes waar zich een kleine hoeveelheden vloeistof bevinden waarin gas is opgelost. Door het plooien van je vinger wordt die holte wat groter, hierdoor ontstaat een onderdruk. Deze lage onderdruk zorgt ervoor dat de opgeloste gassen vrijkomen. Dit gas vormt kleine belletjes die bij het openbarsten voor een harde ‘knak’ geluid zorgen. Gemiddeld duurt het 20 minuten voor je de vingers of knieën weer kunt laten knakken. Des te vaker je de belletjes laat knakken des te losser het gewricht wordt, in de toekomst zal dit dan ook makkelijker gaan.

Het poffen van de belletjes is echter niet het enige wat voor een knak geluid kan zorgen in de hand. Het kan ook zo zijn dat de pees het geluid veroorzaakt. De pees kan namelijk langs het bot schijven wat tot een knakkend geluid kan resulteren.

Donald Unger zijn onderzoek en conclusie

Donald Unger is een Amerikaanse arts die 60 jaar lang zijn vingers in slechts één hand kraakte. De resultaten van zijn onderzoek publiceerde hij in 1998. Unger kwam tot de conclusie dat het geluid niet afkomstig is van de botten, en dat het kraken van de vingers niet lijdt tot reuma of artrose.

De meeste wetenschappers zijn het eens met de conclusies van Donald Unger. Zo is er in 2010 een studie gedaan waar 215 proefpersonen aan hebben deelgenomen. Ook hier bleek dat er geen verband kon worden gelegd tussen het kraken van je knokkels en artritis.