Het onderzoek

Met behulp van het onderzoek is aangetoond dat er een positief verband is tussen de alcoholinname en de kwaliteit van jouw kleine zwemmers. In de studie onder 323 mannelijke deelnemers dronk 9,6% geen alcohol, 30% dronk 1 tot 3 glazen per week, 30,3% dronk 4 tot 7 glazen per week en 30% dronk 8 of meer glazen in de week.

bier sperma MAN MAN

Toen ze de sperma van de groep die 1 tot 3 glazen per week dronk gingen vergelijken van de groep die 4 tot 7 glazen per week dronk viel er op dat de kwaliteit van de sperma van de laatstgenoemde groep stukken hoger lag. Dit geldt zowel voor het spermavolume als het totaal aantal zaadcellen. Ook was er een opvallend resultaat te zien in de concentratie van de sperma. De onderzoekers ontdekten namelijk een U-vorm in de spermaconcentratie naarmate er meer alcohol gedronken werd. Dit betekent dus dat je niet zomaar jezelf vol moet gaan gooien met alcohol of het helemaal moet vermijden. Nu geldt dus letterlijk “drink met mate”.