Automatische piloot

Iedereen kent het fenomeen genaamd ‘de automatische piloot’ wel: snel werk verrichten zonder een dusdanige inspanning. Uit een onderzoek van Cambridge University blijkt dat dagdromen alleen maar ten goede komt van je automatische piloot.

the office

Een studie uit de jaren ’90 vertelt ons dat onze automatische piloot wordt bepaald door ons defaultnetwerk. Dit is een netwerk van gebieden in de hersenen dat vooral actief is in een toestand van rust, waarin men niet op gebeurtenissen in de buitenwereld is gericht. Het defaultnetwerk werd ontdekt toen er nog hersenactiviteit werd gesignaleerd wanneer mensen in rust aan een hersenscanner liggen.

“When a human brain ‘switches off’, it goes into auto pilot mode which allows us to complete repetitive and menial tasks to a reasonable standard without using too much brain power.”

Zelfs als we niet werk bezig zijn, is dit gebied van de hersenen dus actief. Cambridge University ging de verbinding tussen de automatische piloot en dagdromen verder onderzoeken. Voor het onderzoek werden de hersenen gescand van 28 vrijwilligers, terwijl zij in liggende toestand een kaartspel werd uitgelegd. Bij dit spel kreeg elk persoon vier kaarten in zijn of haar handen, waarna ze elke keer een vijfde kaart kregen. Die vijfde kaart moesten ze matchen met één van de vier kaarten in hun handen. Zij wisten echter niet of ze dit op basis van kleur, getal of soort moesten doen. Na een paar rondes met een foute poging, wisten zij allen hoe ze het wel moesten sorteren. Tijdens dit spel werden de kaarten heel makkelijk en snel aangepast zonder dat er veel hersenactiviteit gesignaleerd werd. Dit komt overeen met het defaultnetwerk.

workaholics

Wat betekent deze uitkomst? Wanneer het menselijk brein wordt ‘uitgeschakeld’, wordt de automatische piloot geactiveerd waarmee we eenvoudige taken op een nauwkeurige en snelle manier kunnen uitvoeren. Nog belangrijker: mensen met een sterker defaultnetwerk hadden tijdens het kaartspel een betere coördinatie en consistentie. Met neurofeedback training is het zelfs mogelijk om je ‘automatische piloot vaardigheden’ te ontwikkelen. Zo komt je productiviteit nog hoger te liggen terwijl je lekker met je gedachten ergens anders zit.