Het onderzoek

Zweedse onderzoekers observeerden 68 fulltime werkende verplegers, gedurende 23 maanden, die van een 8-urige werkdag naar een 6-urige werkdag gingen. De werkuren werden minder, maar het salaris bleef hetzelfde. En de resultaten zijn erg positief, zowel voor werknemers als werkgevers. De minder uren per werkdag, zorgden ervoor dat de verplegers hun verantwoordelijkheden beter onder controle hadden, de productiviteit werd verhoogd en dat ze meer moeite staken in het zorgen voor patiënten.

Resultaten buiten werktijden

Niet alleen de werkgerelateerde resultaten waren positief. Ook de resultaten buiten werktijden om en gerelateerd op de personen zelf bleken positief uit te pakken. De verplegers ervoeren verbeteringen op mentaal en fysiek vlak. Doordat er meer vrije tijd is, hadden de respondenten meer tijd voor activiteiten buiten werk. Stel je eens voor, twee uur extra tijd per dag die je niet aan werk hoeft te besteden. Twee uur extra waarin je naar de sportschool kunt, de was kunt doen én kunt relaxen. En dan heb je hierna nog de vrije uren over die je had wanneer je 8 uur zou werken. Logisch dus dat uit het onderzoek bleek dat de verplegers minder stress ervoeren, minder moe waren, meer energie hadden en zich gelukkiger voelden.

6-urige-werkdag-vrijetijd-manman

Negatieve kanten

Helaas zitten er bijna overal negatieve kanten aan en dus ook aan dit onderzoek. Een 6-urige werkdag zou voor de werkgevers veel meer geld kosten. Alhoewel anderen dan weer aangeven dat het misschien op de korte termijn veel geld gaat kosten, maar dat het veel oplevert op de lange termijn.

Conclusie, één onderzoek kan er helaas nog niet voor zorgen dat dit wordt doorgevoerd. Maar, het ziet eruit als een goed begin en voorlopig moeten we het dan nog maar doen met deze tips waardoor jij dagelijks minder tijd verspilt en we net zoveel kunnen doen als met een 6-urige werkdag.